Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kolář, Pavel, 1963-


Citace: ANL
Citace: Pavel Kolář: Pohyb je spjatý s celým organismem (Regena, Roč. 15, č. 5 (2005), s. 20-21)
Citace: www(Český a slovenský svět)
Citace: Rozhovor s doc. PaeDr. Pavlem Kolářem. Sanquis, 2006, č. 47, s. 6-9.
Narozen 5.2.1963. Doc., PaeDr. Absolvent FTVS UK, obor TV - rehabilitace. Odborník na vývojovou kineziologii a její aplikaci v manuální terapii. Zakladatel pětiletého studijního oboru rehabilitace na 2. LF UK. Publikace z oblasti kinantropologie.